Kweekkassen

Voor alle kweekkassen hoger dan 80 cm (dat is de maximale hoogte voor een koude bak) is toestemming van de vereniging nodig. Het bestuur heeft in samenspraak met het Kweekkascommissie (KKC) de voorschriften vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement: Artikel 3.11 t/m 3.15.

Formulier downloaden, afdrukken en invullen en met bijlagen sturen naar: kkc@vtv-huizen.nl

U kunt ook een afspraak maken met de commissie om de aanvraag samen in te vullen.

Op 15 december a.s. wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden in de kantine van het complex

X