Kweekkassen

Voor alle kweekkassen hoger dan 80 cm (dat is de maximale hoogte voor een koude bak) is toestemming van de vereniging nodig. Het bestuur heeft in samenspraak met het Kweekkascommissie (KKC) de voorschriften vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement: Artikel 3.11 t/m 3.15.

Hieronder ziet u de maximaal toegestane afmetingen en voorgeschreven plaatsing op de tuin.

Voor het aanvragen kunt u het onderstaande aanvraagformulier downloaden, afdrukken, invullen en opsturen naar de KKC. Alle formulieren moeten worden meegestuurd. Ook zijn deze formulieren op papier verkrijgbaar in de tuinwinkel.
Aanvragen die andere dan de hier te downloaden formulieren bevatten, zullen niet in behandeling genomen worden.
Mocht u niet voldoende digitaal vaardig zijn, dan helpt de KKC u graag bij het invullen. U kunt hiervoor een aanvraag bij de KKC doen.

Hieronder ziet u een tekening waarop u de maten kunt aangeven en ruitjespapier voor maken van een plattegrond en de plaatsing op uw tuin. We vragen u met nadruk deze formulieren te gebruiken voor uw aanvraag.
U kunt de formulieren downloaden, afdrukken en invullen. De formulieren kunt u hier digitaal uploaden.

U kunt ze ook als bijlagen sturen naar: kkc@vtv-huizen.nl

NIET VERGETEN!
6 april en 25 mei plantjesmarkt op het tuincomplex.

X