Lidmaatschap

VTV-Huizen is een vereniging. Dat betekent dat elk lid naast het op orde houden van de eigen tuin, ook bijdraagt aan de instandhouding van het gehele complex. Elk lid verricht eens per seizoen een ochtend tuindienst. Op deze website kunt u kennis maken met onder andere de tuindienst en vrijwilligersactiviteiten.
U kunt zich als lid opgeven met dit inschrijfformulier
Voor vrijwilligersactiviteiten kunt u zich aanmelden bij technischedienst@vtv-huizen.nl. Wij bespreken dan passende activiteiten op projectbasis met u.

Onze vereniging kent drie soorten leden (per 1 januari 2023):

Aspirantlid
Als u zich heeft aangemeld en het inschrijfgeld heeft betaald, komt u op de wachtlijst en er wordt met u gekeken naar wat een geschikte tuin voor u is. U heeft daarvoor contact met de coördinator die de uitgifte verzorgt. U heeft dan geen rechten en plichten en bent dan nog geen contributie verschuldigd.

Lid met tuin
Als er geschikte tuin beschikbaar komt, krijgt u een aanbod voor die tuin. Als u de tuin accepteert en het huurcontract heeft ondertekend, bent u lid met tuin. U heeft dan alle rechten en plichten van een lid. U betaalt vanaf dat moment contributie, tuinhuur, onderhoudsbijdrage en eventueel de huur voor een bergkast.

Lid zonder tuin
Als u verkiest om geen tuin te huren, maar wel lid wil zijn, wordt u lid zonder tuin. U heeft dan alle rechten en plichten van een lid. U betaalt vanaf dat moment alleen contributie en onderhoudsbijdrage. U kun,t als u dat wil, een ander lid helpen op haar/zijn tuin.

LET OP! Gewijzigde openingstijden van de winkel.

X