Waterbeheer

Aanleg drainage
Bij de aanleg van het tuincomplex zo’n vijftig jaar geleden is over de gehele breedte van de tuin om de 10 meter een drainagebuis aangelegd. Deze buizen monden uit in de sloot die weer in de singel wordt leeggepompt. Zonder sloten en drainage is tuinieren op ons complex nagenoeg onmogelijk.

Drainage doorspuiten
Jaarlijks wordt de drainage in oktober door vrijwilligers doorgespoten. Dit is een vermoeiende en tijdrovende klus. Zorg daarom dat je drainagebuis goed zichtbaar is en dat je slootkant schoon en opgeruimd is. 

Onderhoud slootranden
Het is dus zaak om de sloot en slootranden schoon te houden. Maak de slootranden niet te steil en houdt ze begroeid om afkalven te voorkomen. Aanleg van een damwand leidt vroeg of laat tot het instorten van de slootkant.

Flora- en faunawet
Laat de sloot tussen half maart en  juni zoveel mogelijk met rust i.v.m. de flora en fauna. Daarna kun je de waterplanten verwijderen en de sloot eventueel op diepte zetten. Dit kan met een sloothaak en een baggerbeugel. Dit materiaal kan je lenen van de VTV.

Tuinen grenzend aan een greppel
Er is een serie tuinen die niet aan een sloot, maar aan een greppel grenst. Zorg dat de greppel schoon is en aansluit bij die van de buren. Kijk ook of de greppel water af kan voeren. Spreek eventueel een buur aan die de doorstroming van de greppel belemmert, omdat iedereen stroomopwaarts van deze buur er last van heeft.