Grondbewerking

Nabewerking grond
Na de eerste grondbewerking volgen er nog één of meer nabewerkingen totdat er eindelijk geplant en gezaaid kan worden. Bedenk dat hoe fijner het zaad, hoe fijner de grond moet zijn. Met grof plantmateriaal is een heel intensieve grondbewerking niet nodig of zelfs contraproductief. [read more]

Grondbewerking uitbesteden
Het is dus mogelijk om uw tuin door de vereniging te laten bewerken. Download het formulier hieronder, vul het in en na inleveren en afrekenen in de winkel wordt uw tuin op de lijst gezet. Het tijdstip van uitvoering wordt bepaald door de vrijwilligers die het werk uitvoeren. Werkzaamheden zullen zoveel mogelijk in clusters worden uitgevoerd. 
Voor grondbewerking in het voorjaar geldt: aanmelden voor 1 maart
De tuin dient vrij toegankelijk te zijn: hekwerken aan het pad zelf verwijderen  en tegelpaden verwijderen. Er wordt geen mest verwerkt. [/read]

Spitten en ploegen
Spitten is op onze tuinen met vette klei voor de meeste tuinders onontkoombaar. Maar het is ook mogelijk om dit te laten doen. Het is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers maar ook van de toestand van de grond wanneer dit kan gebeuren.
Veel tuinders gebruiken tegenwoordig een zogeheten woelvork, waarmee de grond los wordt gemaakt, zonder het bodemleven te verstoren.
U kunt ook uw tuin kunt laten ploegen. De grond wordt dan op zo’n 20 cm diepte afgesneden en ondersteboven gekeerd. Het nadeel van grondbewerking door de tractor is dat de wortels van onkruiden niet met de hand verwijderd kunnen worden..

Mestwetgeving
Het geven van te grote hoeveelheden mest is niet wenselijk, omdat dit niet goed is voor het milieu. Stalmest is via de winkel te bestellen, maar de verkoop wordt gezien de milieuregels beperkt, afhankelijk van de grootte van de tuin.

Bemesten
Bemesten is een noodzaak om de planten op je tuin goed te laten groeien. U kunt dit doen door tijdens de grondbewerking stalmest/compost onder te werken of door tijdens het planten diverse andere soorten mest te geven. Kijk in de winkel naar de verschillende soorten mest en vraag uitleg over de toepassing ervan.

Kunstmest
Uiteraard is ook kunstmest mogelijk maar het toevoegen van organische stof is in onze grond onontbeerlijk. Dit om de structuur van de grond te verbeteren en de waterdoorlatendheid te verhogen.

Chemische onkruidbestrijding
Chemische onkruidbestrijding is op onze volkstuinen verboden. Het gebruik van chemische middelen om ziekten en plagen te bestrijden wordt sterk afgeraden. ​Dit omdat de meeste middelen jammer genoeg ook schadelijk zijn voor bijen. Achter op ons complex is een bijenschans met een tiental korven. En deze bijen hebben we nodig! ​

Tuinplan
De teelt van planten in een volkstuin staat of valt met een goed tuinplan. Een van de belangrijkste eisen hierbij is het toepassen van een juiste wisselteelt door de jaren om opbouw van ziekten in de grond te voorkomen.
Zoek eens op internet hoe u een goed tuinplan op kunt zetten. U kunt het heel ingewikkeld maken, maar u kunt ook de tuin simpelweg in vieren delen. Op die manier scheid je de aardappelachtigen (aardappel, tomaat, pompoen enz) van de kool- en boonachtigen. Het vierde kwart is voor alle andere soorten gewassen ( wortel, radijs, biet, enz). Door elk jaar te rouleren ontstaat dan wisselteelt.

NIET VERGETEN!
6 april en 25 mei plantjesmarkt op het tuincomplex.

X