Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Volkstuinders Vereniging Huizen (hierna te noemen VTV Huizen) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van VTV Huizen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van VTV Huizen verstrekt. VTV Huizen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw tuinnummer
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom VTV Huizen gegevens nodig heeft
VTV Huizen verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Dat kan zijn telefonisch, per e-mail of per gewone post.
Daarnaast kan VTV Huizen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van lidmaatschapszaken, onderling gemaakte afspraken en door u gedane bestellingen of aanvragen.

Hoelang bewaart VTV Huizen uw gegevens
VTV Huizen bewaart uw persoonsgegevens verstrekt op de website niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als de voornoemde doelen niet zijn bereikt.

Delen met anderen
VTV Huizen verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw bewaarde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@vtv-huizen.nl .VTV Huizen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen
VTV Huizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VTV Huizen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aan wijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door VTV Huizen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de VTV Huizen.

Cookies
Cookies op deze website worden slechts gebruikt om de weergave van de website te optimaliseren. Deze functionele cookies worden verwijderd, zodra u de website afsluit. Andere cookies worden niet toegepast.

Statistieken
Deze site maakt gebruik van Burst Statistics, een privacy-vriendelijk statistisch hulpprogramma om bezoekersgedrag te analyseren. Voor deze functionaliteit verzamelen wij (deze website) geanonimiseerde gegevens, die lokaal worden opgeslagen zonder deze te delen met andere partijen. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Burst.

Volkstuinders Vereniging Huizen
Lokatie: Friesewal 42
Huizen

LET OP! Gewijzigde openingstijden van de winkel.

X