Assortiment

Beendermeel P6-N18-F2O5
Bevordert ondergrondse groei, knopzetting, vruchtvorming 50-100 gram per m2

Bloedmeel N14
Bladgroei 40-80 gram per m2

Kali
Waterhuishouding in de plant, opname van voeding, transport, vrucht/ knol/ bloemzetting

Patentkali
K30 MgO10 SO3 42.5
Chloride arme meststof met hoog gehalte aan magnesium uit kieseriet en zwavel
50 gram per m2

Vivikali
N2 K20 geen zouten Aanplant 80-120 gram per m2
Extra 50-80 per m2

Organische mest

Culterra Rood Biologisch
N10P4K8+3MgO
Biologische meststof 100 gram per m2

DCM mix 3
N9P6K6+3MgO Stikstofrijke basisbemesting,
nadruk op bladgroei
60-150 gram per m2

Kippenmestkorrel
P3K3N 60% organische stof
1 kilo per 3-8 m21

Koemestkorrel
N2P3K4
1 kilo 3-8 m2

Limburgse koemest
Wordt niet verhit, microleven blijft intact, veel spoorelementen, 100% in eigen productie
1-2 liter per m2

Specifieke meststoffen  met voeding in de juiste verhouding voor :
Aardbei en kleinfruit
Bessen: zonder kalk, specifiek voor blauwe bessen
Druiven
Tomaten met extra kali en calcium, voorkomt neusrot

Mineralen

Kalk
Om de pH (zuurtegraad) van de bodem te stabiliseren (onderhoudsbekalking) of te verhogen (correctiebekalking). Een ideale pH is nodig voor een optimale opname van voedingselementen

Kalk strooien zal de vertering van het organisch materiaal bevorderen en zo de ‘oude kracht’ van de bodem vrijgeven. Ook de grondstructuur wordt beter behouden als er regelmatig bekalkt wordt.

Gebruik niet teveel kalk. Het risico is dat het humusgehalte van de bodem te sterk daalt. Ook zal de opname van andere voedingselementen zoals Calcium en Magnesium dan moeizamer verlopen.
100-150 gram per m2

Kalk met magnesium
Najaar langzame opname

Zeewierkalk
Heeft een hoger% calcium. De korrel is zachter en lost daardoor sneller op, ook geschikt voor voorjaar

Lavagrit
Zijn grovere korrels, met open structuur, zoals een spons. Hierdoor geeft lavagrit langzamer de voedingsstoffen af aan de bodem vergeleken met lavameel. Het is ook een goede kleigrond verbeteraar. In het plantgat een handje lavagrit toevoegen voor het uitplanten of zaaien Om slakkenvraat tegen te gaan: leg een dikke cirkel  om de planten heen, door de structuur vinden slakken dit niet prettig.

Lavameel
Is een goede natuurlijke oplossing in het verbeteren van onze uitgeputte landbouwbodems. Maar niet enkel voor de boeren, ook in onze tuin is het belangrijk. Stimuleert het bodemleven en trekt een grote variatie aan schimmels en bacteriën aan. En een rijk bodemleven vormt de basis van een goede Natuurlijke Moestuin! Schimmels zorgen voor een versnelde onttrekking en verdeling van de voedingsstoffen uit het steenmeel naar de planten. Bevat een rijke cocktail aan voedingsstoffen. Kunstmeststoffen bevatten maar enkele soorten voedingsstoffen- meestal kalium, stikstof, fosfor, magnesium en calcium – waardoor de andere stoffen in de bodem uitgeput raken. Lavameel bevat een heel breed spectrum zodat geen enkel element uitgeput raakt * Opslag van CO2 in de bodem. Dit broeikasgas wordt actief vastgelegd in de bodem door het Lavameel. Volgens sommige wetenschappers zou een wereldwijde re-mineralisatie door steenmeel het hele CO2-probleem oplossen. * Versterkt de planten en zorgt voor een grotere weerbaarheid tegen ziektes en plagen. De verhoogde samenwerking met “goede” schimmels zorgt voor minder infectiemogelijkheden door ‘kwaadaardige’ schimmels. Ook zorgt de verhoogde aanwezigheid van silicium uit het lavameel voor stevigere celwanden, wat de aanvallen van insecten aanzienlijk vermindert. Lavameel levert mineraalrijke gewassen op die een positieve invloed hebben op de gezondheid van mens en dier. Let op: er zijn ook andere gesteente-melen verkrijgbaar onder de naam lavameel. Deze hebben echter een andere samenstelling. Daarom verkopen wij uitsluitend de EIFELGOLD LAVA (LAVA UNION DUITSLAND) en is goedgekeurd voor de biologische landbouw. (aanwezigheid/ hoeveelheid van zware metalen)
2- 3 kilo per 10m2 bij inwerken volle grond

Magnesium
Ontwikkeling wortelgestel en celwanden gaat beter.
Doet je planten beter groeien (betere fotosynthese) en voorkomt neusrot
Houd de planten langer groen

Bitterzout Magnesiumsulfaat
16% Magnesium 13% Zwavel
5 gram op 1 liter water voor bladvoeding wekelijks
Rond de plant: 1 eetlepel per 30 cm
Bij het uitplanten: 1 a 2 eetlepels in het plantgat

Kieseriet
27% Magnesium 55% Zwavel
30 gram per m2

Alle zaaikalenders op een rij.

Om snel even te checken. 

NIET VERGETEN!
6 april en 25 mei plantjesmarkt op het tuincomplex.

X