Reglementen

De vereniging houdt zich aan de wet- en regelgeving van de AVG en de Statuten.
Het Huishoudelijk Reglement (HR) geeft nadere invulling aan de Statuten en wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Hieronder kunt u de documenten inzien. (PDF lezer is nodig)

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Statuten

Bestel voor 3 september
Uien en knoflook

OK
X