Reglementen

De vereniging houdt zich aan de wet- en regelgeving van de AVG en de Statuten.
Het Huishoudelijk Reglement (HR) geeft nadere invulling aan de Statuten en wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Hieronder kunt u de documenten inzien. (PDF lezer is nodig)

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Huishoudelijk Reglement

Statuten

Op 15 december a.s. wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden in de kantine van het complex

X