Grondbewerking

Spitten en ploegen
Spitten is op onze tuinen met vette klei voor de meeste tuinders onontkoombaar. Maar het is ook mogelijk om dit te laten doen. Het is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers maar ook van de toestand van de grond wanneer dit kan gebeuren.
U kunt ook uw tuin kunt laten ploegen. De grond wordt dan op zo’n 20 cm diepte afgesneden en ondersteboven gekeerd. Het nadeel van grondbewerking door de tractor is dat de wortelonkruiden niet met de hand verwijderd kunnen worden..

Nabewerking grond
Na de eerste grondbewerking volgen er nog een of meer nabewerkingen totdat er eindelijk geplanten en gezaaid kan worden. Bedenk dat hoe fijner het zaad, hoe fijner de grond moet zijn. Met klaar of grof plantmateriaal is een heel intensieve grondbewerking niet nodig of zelfs contraproductief. Lees verder...

Bemesten
Bemesten is een noodzaak om de planten op je tuin goed te laten groeien. U kunt dit doen door tijdens de grondbewerking stalmest/compost onder te werken of door tijdens het planten diverse andere soorten mest te geven. Kijk in de winkel naar de verschillende soorten mest en vraag uitleg over de toepassing ervan.

Kunstmest
Uiteraard is ook kunstmest mogelijk maar het toevoegen van organische stof is in onze grond onontbeerlijk. Dit om de structuur van de grond te verbeteren en de waterdoorlatendheid te verhogen.

Mestwetgeving
Het geven van te grote hoeveelheden mest is niet wenselijk omdat het overbodige uitspoeling van meststoffen oproept en dit niet goed is voor het milieu. Stalmest is in de winter via de winkel verkrijgbaar maar verkoop ervan wordt gezien de milieuregels gelimiteerd, afhankelijk van de grootte van je tuin.

Chemische onkruidbestrijding
Chemische onkruidbestrijding is in onze volkstuin verboden. Het gebruik van chemische middelen om ziekten en plagen te bestrijden is enkel toegestaan met middelen die voor particulieren bestemd zijn maar wordt toch sterk afgeraden. ​Dit omdat de meeste middelen jammer genoeg ook effectief zijn tegen bijen. Achter op ons complex is een bijenschans met een tiental korven. En deze bijen hebben we nodig! ​Bedenk dat een goede tuinder niet naar allerlei chemische middelen hoeft te grijpen om zijn gewas te redden.

Tuinplan
De teelt van planten in een volkstuin staat of valt met een goed tuinplan. Een van de belangrijkste eisen hierbij is het toepassen van een juiste wisselteelt door de jaren om opbouw van ziekten in je grond te voorkomen.
Zoek eens op internet hoe u een goed tuinplan op kunt zetten. U kunt het heel ingewikkeld maken, maar u kunt ook de tuin simpelweg in vieren delen. Op die manier scheid je de aardappelachtigen (aardappel, tomaat, pompoen enz) van de kool- en boonachtigen. Het vierde kwart is voor alle andere soorten gewassen ( wortel, radijs, biet, enz). Door elk jaar te rouleren ontstaat dan wisselteelt.

Op 15 december a.s. wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden in de kantine van het complex

X