Van het bestuur juli 2022

  • De communicatiegroep werkt aan de overzetting van de website naar WordPress. Dit om de leesbaarheid te verbeteren en om Strato als provider, die WordPress ondersteunt, te kunnen handhaven .
  • Binnen het bestuur worden er - in overleg met de vrijwilligers - gesprekken gevoerd over de herverdeling van taken en aanpassing van het organogram.
  • Er is overleg gevoerd met direct betrokkenen over het maaibeleid in het licht van ecologisch beheer. Een eerste indruk van deze brainstormsessie vindt u in deze nieuwsbrief. Verdere communicatie hierover volgt later na nadere informatie.
  • Wij verwelkomen als vrijwilliger: Ton Hekkenberg, waterbeheer.
  • Bij de naschouw is bij de meeste tuinen duidelijke verbetering geconstateerd. Bij een lid is het lidmaatschap opgezegd en met een aantal leden worden gesprekken gevoerd over de oorzaak van het achterstallig onderhoud. Dit kan inhouden dat het advies volgt te stoppen met tuinieren.
  • Langzamerhand ontstaat er weer een wachtlijst. Nieuwe leden die alvast willen beginnen, kunnen bij belangstelling gekoppeld worden aan bestaande tuinders om hen tijdelijk te ondersteunen. Ook voor algemene klussen kan men zich opgeven.