Lidmaatschap

VTV-Huizen is een vereniging. Dat betekent dat elk lid naast het op orde houden van de eigen tuin, ook bijdraagt aan de instandhouding  van het gehele complex.
Op deze plaats volgt komende maanden nieuws over gezamenlijke introductieactiviteiten, die u kennis laten maken met onder andere de tuindienst en vrijwilligersactiviteiten.
U kunt zich opgeven met het inschrijfformulier of een email sturen naar uitgifte@vtv-huizen.nl  wanneer u alvast de handen uit de mouwen wilt steken door een andere tuinder te helpen als hulptuinder in afwachting van een eigen tuin.
Voor vrijwilligersactiviteiten kunt u zich aanmelden bij technischedienst@vtv-huizen.nl. Wij bespreken dan passende activiteiten op projectbasis met u.

Wat kost het?

Wanneer bent u volwaardig lid van VTV-Huizen?

Inleiding
Bij de oprichting van de VTV zijn onze statuten notarieel vastgelegd; men mag ze beschouwen als de “grondwet” van onze vereniging.

De indeling van de leden:
Volgens de statuten kunnen de volgende “soorten” leden onderscheiden worden: 

Ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden
(niet nader besproken)

Kandidaatleden
Dit zijn de mensen, die als (hulp)tuinder actief willen zijn en een inschrijfformulier hebben ingediend. Bestuurlijke toestemming is niet vereist. Zij hebben enkel contact met de coördinator Tuinuitgifte om tot de juiste keuzes te komen zoals tuingrootte of het hulptuinderschap. Hiervoor betalen zij inschrijfgeld.
Zij hebben geen verdere rechten binnen de VTV.

Leden zonder tuin
Na schriftelijke goedkeuring van het bestuur volgt het lidmaatschap van de VTV. Als volwaardig lid van de VTV hebben zij alle rechten (stemrecht, toetreding tot bestuur, toegang tot winkel en kantine, enz.). Maar ook moeten zij contributie betalen en tuindienst verrichten. Zij worden hulptuinder en/of komen op een wachtlijst voor een tuin.

Leden met een tuin
Dit zijn de leden die na toewijzing van een tuin en een schriftelijke huurovereenkomst tuinder zijn geworden. Zij betalen naast contributie ook tuinhuur. Verdere rechten als van leden zonder tuin.

Bestel voor 3 september
Uien en knoflook

OK
X