Broedende eend

Op het complex broed al ruim 6 weken deze eend. Daar het nest en de omgeving bijna dezelfde kleuren heeft als de eend zelf, zie je haar bijna niet. Ik ben benieuwd hoe lang zij nog blijft broeden, daar de broedtijd van 28 dagen al ruim verstreken is.

Eend

Copyright © 2020. All Rights Reserved.