Bijen en Gif

Welke gewasbeschermingsmiddelen zijn verboden omdat ze bijensterfte veroorzaken?

 

U mag geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op basis van neonicotinoïden. Als bijen met deze stoffen in aanraking komen, kunnen ze sterven.
Bijen zijn van levensbelang voor gewas bestuiving
Bijen zorgen voor de bestuiving van gewassen. En ook voor bestuiving van planten en bomen in de natuur.
Telers gebruiken bijen in de landbouw, tuinbouw en de fruitteelt. In Nederland is een klein aantal professionele bestuivings imkers.
Het merendeel houdt bijen als hobby en daarnaast zijn er nog wilde bijen.


Neonicotinoïden schadelijk voor bijen.

Neonicotinoïden is de aanduiding van een groep werkzame stoffen die verwant zijn aan nicotine.
Die werkzame stoffen zijn: imidacloprid, thiamethoxam of clothiandin.Neonicotinoïden bestrijden schadelijke insecten door het zenuwstelsel van deze insecten aan te tasten. En ook bijen kunnen sterven als ze ermee in aanraking komen.

Verbod op gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden.

 
De Europese Commissie heeft besloten de toepassing van de 3 neonicotinoïden grotendeels te verbieden.
 

Gebruik insecticiden in uw tuin


Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen als particulier? Dan mag u geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op basis van neoniconinoïden. Professioneel gebruik neonicotinoïden. Als teler mag u gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid, thiamethoxam of clothiandin alleen in een aantal gevallen gebruiken. Maar dit mag alleen als bijen niet met de gewasbeschermingsmiddelen in aanraking komen. Bijvoorbeeld:
  • onder glas (in kassen);
  • op wintergranen;
  • bij spuittoepassingen die u na de bloei gebruikt;
  • bij gewassen die worden geoogst voordat ze tot bloei komen.

Verbod gebruik behandeld zaad met neonicotinoïden

 
Zaad van gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn, werd in het verleden soms behandeld met neonicotinoïden. Sinds 1 december 2013 mag u behandeld zaad niet meer gebruiken of verhandelen.Andere oorzaken bijensterfte. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is naar verwachting 1 van de mogelijke oorzaken van bijensterfte. De volgende oorzaken kunnen ook een rol spelen:
  • bijenziekten als de varroamijt, een parasiet die de bijen verzwakt.
  • gebrek aan voldoende voedsel voor bijen (hoeveelheid en kwaliteit van bloemen);
  • de manier waarop imkers bijen houden en ziekten bestrijden.

 

Copyright © 2019. All Rights Reserved.