Roundup

Ondanks het feit dat de Nederlandse regering het gebruik van RoundUp toestaat, zijn er in Nederland vele tuincentra's die RoudUp nu uit hun schappen verwijderen en niet meer gaan verkopen. Ook de Belgische regering heeft een verbod op verkoop aan particulieren ingesteld.
Dat doen deze partijen niet voor niets, zoals U in onderstaand artikel kunt lezen.

Jarenlang heeft agrochemiebedrijf Monsanto de wetenschap rond onkruidverdelger Roundup verdraaid. Een campagne die tot het hart van de Europese besluitvorming gaat, blijkt uit onderzoek van OneWorld.

Tekst Vincent Harmsen

De Britse professor James Parry is er in 1999 niet gerust op. Een studie van Italiaanse onderzoekers baart hem zorgen. In een laboratorium in Genua is bij muizen na toediening van glyfosaat, ’s werelds meest gebruikte bestrijdingsmiddel in de landbouw, DNA-schade waargenomen in de nieren en levers van de dieren. Het is wat in de biologie een ‘genotoxisch effect’ wordt genoemd, en kan duiden op risico op kanker. Ook voor mensen.
Parry, destijds verbonden aan de Universiteit van Wales, schrijft zijn bevindingen op in een rapport waar hij dan aan werkt. Zijn opdrachtgever: Monsanto, de agrogigant die onder merknaam Roundup dan al voor miljarden dollars per jaar aan glyfosaat verkoopt. In Amerika heeft Monsanto dan net zijn eerste gen- techplanten op de markt gebracht. Zoals soja die Roundup kan overleven, terwijl het onkruid rondom de plant sterft. Dat geeft ook een flinke boost aan de verkoop van Roundup.
Het document komt nu, bijna twintig jaar later, voor het eerst boven water. Het is in maart dit jaar openbaar gemaakt door een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië. Het bedrijf moet zich daar verdedigen tegen schadeclaims. Tientallen boeren stellen een vorm van kanker, non-Hodgkin lymfoom, te hebben gekregen door het gebruik van Roundup. Monsanto heeft altijd beweerd dat het middel veilig is.

Rapport in onderste la
Toxicoloog James Parry heeft in 1999 dus al twijfels. Parry is bezorgd om de gezondheid van mensen. In zijn rapport beveelt hij Monsanto aan om nader onderzoek te doen om te zien of zijn vermoeden klopt dat het middel DNA-schade kan veroorzaken: “Als genotoxische activiteit (...) wordt bevestigd”, schrijft hij, “dan is het aan te raden te bepalen of er blootgestelde individuen en groepen zijn binnen de menselijke populatie.”
Maar Monsanto wil daar niks van weten: “We gaan simpelweg geen van de studies uitvoeren die Parry aanbeveelt”, schrijft William Heydens, toxicoloog van Monsanto, in een interne e-mail op 16 september 1999. Het bedrijf beschouwt het rapport als waardeloos: “Ik hoop dat het niet teveel heeft gekost”, schrijft een medewerker. Het chemiebedrijf wil Parry ‘laten vallen’, maar men vreest dat hij zijn vermoedens dan aan de grote klok hangt: “Ik maak me zorgen wat er gebeurt als we onze werkrelatie met Parry stopzetten”, staat in een andere e-mail, “met dit project als zijn laatste indruk”. James Parry zal tot aan zijn dood in 2010 niet uit de school klappen. Zijn rapport verdwijnt in een onderste la.

De wetenschap wint
De nu openbaar gemaakte e-mails, bewijsstukken in de rechtszaak van de Amerikaanse boeren tegen Monsanto, geven een unieke inkijk in hoe het biotechbedrijf jarenlang ‘productverdediging’ rond onkruidverdelger Roundup heeft georganiseerd. Het gaat om het verkrijgen van ‘cruciale goedkeuringen’ om het middel op de markt te houden, onder meer in de Europese Unie en de Verenigde Staten. Onafhankelijke wetenschap is daarbij een probleem: “Data gegenereerd door academici zijn altijd een grote zorg in de verdediging van onze producten”, schrijft Monsanto-toxicoloog Heydens in een van de vrijgegeven e-mails.
In maart 2015 bereiken die zorgen een hoogtepunt. Dan concludeert een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is voor mensen. De experts stellen dat er inmiddels ‘sterk bewijs’ is dat glyfosaat genotoxisch werkt, precies wat onderzoeker James Parry zestien jaar daarvoor al opperde.
Maar tot een verbod op Roundup komt het niet. The European Food Safety Authority (EFSA), het belangrijkste adviesorgaan voor het voedselveiligheidsbeleid van de Europese Unie, komt tot een andere weging van de diverse onderzoeken. EFSA concludeert in een rapport van november 2015 het ‘onwaarschijnlijk’ te vinden dat glyfosaat kanker kan veroorzaken. “De wetenschap wint!!!”, twittert een Monsanto-bestuurder uitgelaten.

Banden met de industrie
Maar heeft EFSA zich geen zand in de ogen laten strooien? In de e-mails lezen we dat Monsanto een klein leger aan wetenschappers op de loonlijst heeft staan, die onder geheimhoudingscontracten voor het bedrijf werken. David Kirkland is zo’n wetenschapper. Hij tekent in 2012 een ‘master contract’ met Monsanto. Voor zijn diensten krijgt hij een vergoeding van 1400 Britse Pond per dag, zo’n 1635 euro.
De naam Kirkland duikt in het EFSA-rapport op met die van Larry Kier, een andere wetenschapper die voor Monsanto werkt. Het blijkt om een publicatie te gaan die een cruciale rol heeft gespeeld in de beoordeling van EFSA: “Een nieuwe uitvoerige evaluatie van genotoxische studies van glyfosaat (...) is aangedragen door Kier en Kirkland”, staat in het EFSA-rapport uit november 2015. “De auteurs concluderen dat (...) glyfosaat en de samengestelde producten niet genotoxisch zijn.” De studie van Kier en Kirkland brengt EFSA tot het oordeel dat er geen risico is op DNA-schade: “De vergadering concludeerde dat (...) een genotoxisch potentieel afwezig is.”
Maar de e-mails schijnen ontluisterend licht op hoe deze evolutie tot stand kwam. Studies die wijzen op een mogelijk gevaar blijken onder het tapijt te zijn geveegd. Nog voordat Kirkland een contract tekent met Monsanto, heeft Larry Kier al in opdracht van het bedrijf een poging gedaan tot de evaluatie van diverse onderzoeken: “Helaas leidde dit tot zo’n enorme rotzooi aan studies die genotoxische effecten tonen”, schrijft William Heydens op 13 juli 2012, “dat het verhaal tegen de limiet aanloopt van wat nog geloofwaardig kan worden gepresenteerd (...).” William Heydens stelt voor de evaluatie te ‘herontwerpen’. David Kirkland wordt als auteur toegevoegd voor de ‘geloofwaardigheid’, dit omdat Larry Kier al publiek bekendstaat vanwege zijn ‘banden met de industrie’, zo lezen we in de e-mails.

Proef met konijnen
Het spoor van Kier en Kirkland voert naar nog een verdachte studie in het EFSA-rapport. Uit de e-mails blijkt dat Monsanto begin 2015 een campagne voorbereidt tegen de WHO. Het bedrijf weet al maanden van tevoren dat het kritische rapport over glyfosaat eraan komt. Er wordt gewerkt aan tegenstudies, en de kosten worden besproken: “Het zou wel eens om 250 duizend dollar of meer kunnen gaan”, schrijft William Heydens. “Een optie is dat we Greim en Kier of Kirkland toevoegen aan de publicatie, maar de kosten laag houden door het zelf te schrijven.” William Heydens spreekt van ‘ghostwriting’, en memoreert hoe het bedrijf al vaker met dit bijltje heeft gehakt: “Herinner: zo deden we het ook met Williams, Kroes & Munro, 2000.”
Die laatste studie blijkt ook onderdeel van de EFSA-evaluatie. Sterker nog: het Europese voedselagentschap leunt er zwaar op.
In het rapport wordt er 37 keer aan de publicatie gerefereerd. Dat blijkt uit het literatuuroverzicht waarop EFSA haar oordeel heeft gebaseerd, het zogeheten Renewal Assessment Report (RAR). Daarin zijn conclusies van de studie uit 2000 letterlijk overgenomen. Ook wordt een dierproef met konijnen die negatieve effecten van glyfosaat toont op de zaadkwaliteit, op basis van de studie als ‘niet betrouwbaar’ aangemerkt, en niet meegewogen door EFSA.

Advocatenkantoor
Monsanto ontkent nu, in tegenstelling tot in de e-mails, dat het de ghostwriter van de studie is, en stelt dat de wetenschappelijke integriteit gegarandeerd is: “De studie heeft ook de grondige peer review doorlopen van het tijdschrift [waar het verscheen] voordat het werd gepubliceerd”, schrijft een woordvoerder op 14 maart 2017 in een blog op de website van het bedrijf.
Is de peer review, de manier waarop wetenschappers doorgaans elkaars werk nalopen, hier een waarborg geweest tegen fraude? De Amerikaanse journalist Paul Thacker doet al jaren onderzoek naar het fenomeen ghostwriting in de wetenschap. “A bunch of nonsense”, zegt hij over Regulatory Toxicology and Pharmacology, het tijdschrift waarin Williams’ studie uit 2000 werd gepubliceerd. “Het genootschap dat dit tijdschrift uitgeeft, wordt gerund vanuit het kantoor van Keiler and Heckman”, zegt hij in een telefoongesprek met One World. “Keiler and Heckman is hét nummer één advocatenkantoor van de chemische industrie.” Paul Thacker stuurt notulen door uit de periode 1999-2002. Tussen de aanwezigen destijds ook lobbyisten die Monsanto vertegenwoordigen.

Honderd boeren
Monsanto houdt zich verder stil over de onthullingen in de e-mails. Het bedrijf kan een schandaal slecht gebruiken. Op 31 december 2017 loopt in de EU de licentie voor glyfosaat af, en nog dit jaar zal een beslissing moeten worden genomen over de toekomst van het middel. Landbouwcommissaris Phil Hogan liet in april weten te hopen dat de onkruidverdelger ook de komende tien jaar op de markt blijft. Mogelijk al deze maand beginnen in Brussel daartoe de eerste onderhandelingen met de Europese lidstaten.
In de rechtbank in Californië (San Francisco) zouden zich intussen al zo’n honderd boeren met non-Hodgkin lymfoom, of in sommige gevallen de nabestaanden, hebben gemeld. Monsanto heeft in totaal miljoenen interne stukken aan de rechtbank moeten overhandigen, en de komende maanden zullen hoogstwaarschijnlijk nog meer onthullende stukken naar buiten komen. Naar verwachting doet de rechtbank in oktober uitspraak.

WETEN HOE DE RECHTSZAAK AFLOOPT?
OneWorld-onderzoeksjournalist Vincent Harmsen wil naar de Verenigde Staten om de rechtszaak tegen Monsanto daar van dichtbij te volgen. Doel is om met de hoofdrolspelers te spreken en nog dieper te graven in de tactieken achter ’s werelds meest gebruikte pesticide. Via een crowdfundactie kun je zijn reis steunen! Zie oneworld.nl/monsanto